Rólunk

A Baptista Szeretetszolgálat Felnőttképző Központ képzési és tanácsadási szolgáltatást nyújt felnőttek számára, Budapesten kívül az ország nyolc megyéjében, azon intézményekre alapozva, melyek a BSZ EJSZ fenntartásában vannak. A Központ székhelye Velence, ezen kívül telephellyel rendelkezik Budapesten és Debrecenben.

Az EJSZ az oktatás területén 2012 óta van jelen, 45 intézményt tart fenn az országban, az óvodáktól az általános iskolákon át a szakképzésig. Az elmúlt évek alatt komoly szakmai tapasztalat, oktatási módszertan halmozódott fel, melyet a felnőttek képzésében is szeretnénk kamatoztatni.

2021. január 1-től a korábbi Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések már nem indulnak. 

A szakképzés két ágra osztható: szakmai képzésre és szakmai oktatásra. A Szakmajegyzékben szereplő 175 szakma kizárólag szakképzési intézmény által szervezhető szakmai oktatásban szerezhető. 

A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott szakképző intézmények, Budapesten és hét megyében változatos szakmai kínálattal fogadják a tanulni vágyókat.

Budapest
Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola
Budapest Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola
Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola
Kövessi Erzsébet Baptista Technikum, Szakképző iskola, Gimnázium, Szakiskola és Általános Iskola
Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium
VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Baranya megye
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Technikuma Pécs

Csongrád- Csanád megye
Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum Szeged

Hajdú- Bihar megye
Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum
Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Nyíradony

Heves megye
Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája Hatvan

Jász-Nagykun-Szolnok megye
NABOK - Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye Kisújszállás

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola Nagyhalász
Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola Vásárosnamény

Veszprém megye
Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Tapolca


Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
Tel/Fax: +36 (1) 212-5704
Email: addetur@baptistaoktatas.hu
Web: www.addeturiskola.hu

Az Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy középiskola a nem integrálható mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő tanulók számára. Legfőbb célkitűzésük, hogy segítsék a mozgássérült és autista fiatalok beilleszkedését a társadalomba, és javítsák a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük esélyét.

A tandíjmentes intézményben a 8. osztályt vagy középiskolát befejezett fiatalok középszintű oktatását és szakmai képzését biztosítják védett körülmények között, akadálymentes környezetben.

A négyéves klasszikus gimnáziumi képzés mellett nyelvi előkészítővel induló 5 éves gimnáziumi képzést is kínálnak.

Kétéves számítógépes adatrögzítő részszakképesítést nyújtó szakiskolai képzésükre elsősorban mozgássérült diákok jelentkezését várják, de a tanulmányi területekre látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos és autista tanulók is jelentkezhetnek.


„Budapest” Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola

1201 Budapest, Vörösmarty utca 89-91.
Telefon: +36 (1) 2842661, +36 (20) 478-4387, +36 (30) 407-1158
E-mail: info@bubaki.hu
Web: www.bubaki.hu

Versenyszerűen sportoló tanulóknak javasolják a köznevelési típusú gimnáziumi sportosztályaikat, akik nehezen tudják a tanulást összehangolni az edzésekkel, versenyzéssel a hagyományos iskolai keretek között. Számukra nyújtanak segítséget az órarendbe épített edzésekkel, digitális tananyagbankkal és mentortanári rendszerrel.

Az öt éves technikus képzés végén a sikeres vizsgát követően érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget igazoló oklevelet kapnak a tanulók, edzői, sportszervezői, fitness-wellness instruktori szakmát is szerezhetnek.


Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola

1051 Budapest, Sas utca 25.
Telefon: +36 (1) 302-7876
E-mail: szki@bigsuli.hu (szakgimnázium - érettségi utáni szakképzés), gimi@bigsuli.hu (gimnázium)
Web: www.bigsuli.hu

Érettségire épülő iskolarendszerű szakképzés államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Az iskola elsődleges célja és feladata, hogy az érettségizett fiatalokat és felnőtteket a munkaerő-piaci igények figyelembevételével olyan korszerű, magas szintű és speciális szakmai ismeretek birtokába juttassa, amelyek az európai gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelnek, konvertálható, stabil gyakorlati és elméleti tudást biztosítanak és továbbfejleszthetők.

A BIG-ben innovatív megoldások alkalmazásával, magas szintű nyelvoktatást és széleskörű szakmai képzést biztosító kiváló oktatók segítségével olyan európai diákokat nevelnek, akik nyitottak a világra, megszerzett tudásuk és egyéb kompetenciáik révén képesek önálló döntéseket hozni.


Kövessi Erzsébet Baptista Technikum, Szakképző iskola, Gimnázium, Szakiskola és Általános Iskola

1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.
Tel.: +36 (1) 283-0951
E-mail: titkarsag@neteverest.hu
Web: kovessi-erzsebet.baptistaoktatas.hu

A klasszikus gimnáziumi képzés mellett szakképzés keretében pincér, cukrász és asztalos (3 éves) valamint kosárfonó és fonott-bútor készítő (2 éves) képzéseket indítanak. Az asztalos és a kosárfonó és fonott-bútor készítés elsajátítása felnőttképzés keretében is megvalósítható az intézményben.


Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12.
Telefon: +36 (1) 347-0950
E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu
Web: www.szivarvanyszakkepzo.hu

Általános iskolai oktatás mellett klasszikus, 4 éves gimnáziumi képzést kínálnak, amelynek célja közismereti oktatás, érettségi felkészítés, nyelvoktatás angol és német nyelven.

A szakképzés keretében a 8. évfolyam elvégzését követően a tanulók 3 éves, szakmát nyújtó képzések – cukrász, pincér, szakács, édességkészítő, kereskedelmi értékesítő - közül választhatnak.

A szakiskolai képzés a többi tanulóval fogyatékossága miatt együtthaladásra nem képes tanulók részére nyújt segítséget azáltal, hogy az előkészítő év után szakmához jutást biztosítunk kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztika, könnyűipar, ügyvitel, élelmiszeripar, mezőgazdaság vagy egyéb szolgáltatások szakmacsoportban.

Az intézményben folyó oktatási-nevelési 10-15 fős osztályokban, differenciált módon történik, szükség esetén fejlesztő- és gyógypedagógusok bevonásával.


VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

1078 Budapest, Hernád utca 3.
Tel.: +36 (1) 413 7224 +36 (1) 413 7225
E-mail: info@vikiskola.hu
Web: www.vikiskola.hu

Az iskola gimnáziumi – érettségit adó –képzése 1+4 éves, az első, azaz a nyelvi előkészítő évben a tanulók heti óraszámuk nagyobbik részében angol vagy német nyelvet (heti 12 óra), valamint a választott második idegen nyelvet (heti 6 óra), emellett tanulásmódszertant, informatikát és egyéb készségfejlesztő tárgyakat tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez.

A technikumi képzések 5 éves, érettségit és szakmát adó duális képzések, amelyek keretében vendégtéri szaktechnikus (pincér), szakács szaktechnikus, turisztikai technikus vagy fodrász végzettségek szerezhetők meg.

A vendéglátás iránt érdeklődő fiatalok számára 3 éves szakképző iskolai képzést (szakács, pincér, cukrász) kínálnak. A szakképesítés megszerzését követően a tanulóknak lehetőségük van két év alatt esti tagozaton érettségi vizsgát tenni.


Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum

6724 Szeged, Rigó utca 24/D
Telefon: +36 (62) 246-062; +36 20/478-4819
E-mail: szeged@baptistaoktatas.hu
Web: szeged.baptistaoktatas.hu

A klasszikus, négyéves gimnáziumi képzésre jelentkezők választhatnak az emelt szintű angol nyelvi és az általános tantervű képzés között. Az iskola célja, hogy a továbbtanulni vágyó tanulókat felkészítse a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire.

Az öt évfolyamos rendészet és közszolgálat ágazatú technikumi képzés, közszolgálati technikus végzettséget (rendészeti technikus, közigazgatási ügyintéző szakmairányokkal) nyújt érettségivel együtt. A végzett tanulók a rendőrségnél, tűzoltóságnál, büntetés-végrehajtásnál vagy a kormányhivatalokban, önkormányzatoknál tudnak elhelyezkedni. Továbbtanulni főleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehet.


Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4254 Nyíradony, Jókai u. 2.
Telefon: +36 (52) 203-099, +36 (52) 203-024, +36 (52) 203-020
E-mail: kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu
Web: kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu

A négy évfolyamos gimnáziumi képzés feladata, hogy tanulók az általános műveltség birtokában felkészüljenek az ismeretek önálló megszerzésére, a továbbtanulásra és a munka világára.

Az intézménybe 5 évfolyamos technikumi szakmai képzésre is jelentkezhetnek a rendészet és közszolgálat ágazat iránt érdeklődő fiatalok, akik a technikusi oklevél megszerzését követően közigazgatási ügyintézőként vagy rendészeti technikusként helyezkedhetnek el.

A szakképző iskola három évfolyamos képzést kínál a fa- és bútoripar, a szociális, valamint az építőipar ágazatokban, amelyek keretében asztalos, szociális ápoló és gondozó, valamint burkoló képesítés szerezhető.


EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum

Cím: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.
Telefon: +36 (52) 423-472
E-mail: euro@baptistaoktatas.hu
Web: euro.baptistaoktatas.hu

A klasszikus 4 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében angol és német nyelvtanulásra van lehetőség. Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzékű tanulóknak ajánlják az 5 évfolyamos magyar – angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályt. A képzés kezdő szintről is indul. Mindkét gimnáziumi képzés esetében van lehetőség ECL nyelvvizsga és ECDL vizsga

megszerzésére, valamint CISCO képzésen való részvételre. Az informatika és a közszolgálati pálya iránt érdeklődő tanulóknak az 5 évfolyamos, érettségit adó technikumi képzéseket ajánlják informatika és távközlés, valamint rendészet és közszolgálat ágazatban.

A felnőttek számára indított 4 évfolyamos gimnáziumi képzés tandíjmentes, esti vagy nappali munkarendben végezhető. A tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat.


Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Technikuma

7621 Pécs Király utca 44.
Telefon: +36 (72) 513-160
E-mail: iskola@szechenyi.hu
Web: szechenyi-pecs.baptistaoktatas.hu

Az iskola klasszikus négy évfolyamos gimnáziumi képzések mellett szakmai képzésekre is várják az érdeklődőket.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai közreműködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzés a további rendőrtiszti, illetve a tiszthelyettesi tanulmányokra készíti fel az itt tanuló fiatalokat.

A technikum 5 évfolyamos rendészet és közszolgálat, valamint informatika és távközlés ágazati képzést kínál. A rendészet és közszolgálat ágazatban közszolgálati technikus szakképesítésre (rendészeti technikus, közigazgatási ügyintéző szakmairányokkal), az informatika és távközlés ágazatban szoftverfejlesztő-és tesztelő szakképesítésre várják a képzés iránt érdeklődők jelentkezését.

Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola

4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27.
Telefon: +36 (52) 532-084, +36 (52) 532-083
Email: dioszegidebrecen@gmail.com
Web: dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu

A nyolcadik osztályra épülő ötéves, érettségit adó technikumi képzés során gépjármű mechatronikai technikus (autószerelő és autóelektronikai műszerész), fodrász, kozmetikus technikus és kisgyermekgondozó -nevelő szakképesítés szerezhető.

A hároméves szakképzésekre azokat a jelentkezőket várják, akik karosszérialakatos, járműfényező, hegesztő, eladó kereskedelmi értékesítő, cukrász, pincér-vendégtéri szakember vagy szakács szakképesítést szeretnének.

NABOK - Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A
Telefon: +36 (59) 321-329
E-mail: illessy@illessy.edu.hu
Web: illessy.baptistaoktatas.hu

A technikumi évfolyamon három ágazatba – kereskedelem (kereskedő és webáruházi technikus), szociális (kisgyermekgondozó- és nevelő, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális- és rehabilitációs szakgondozó, vendéglátóipar (cukrász -, szakács -, vendégtéri szaktechnikus) – jelentkezhetnek a tanulók, akik a sikeres érettségi vizsga mellett technikusi szintű szakképzettséget is szereznek.

A szakképző iskolai képzés tanulmányi ideje 3 (választhatóan + 2) tanév. A választható szakmai végzettségek birtokában a fiatalok széles körben foglalkoztathatóvá válnak. Valamennyi ágazat és szakma ösztöndíjas, így már tanulmányaik kezdetén jelentős pénzügyi támogatást kapnak a tanulók. A három év és a szakmai bizonyítvány megszerzését követően kétéves, érettségit adó képzést kínálnak a tanulóknak, de lehetőség van ingyenesen második szakmát is szerezni.

Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája

3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.
Telefon: +36 (37) 540-104
E-mail: gaszittitkarsag@baptistaoktatas.hu
Web: grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu

Az iskola a kistérség meghatározó oktatási intézménye, mivel számos képzési lehetőséget biztosít a szakmát tanulni vágyók számára.

Sajátos nevelési igényű tanulók részére kínálják az előkészítő évvel együtt a 3 éves szakiskolai képzést, amely bolti előkészítő, parkgondozó vagy háztartásvezető részszakképesítést nyújt.

A 3 éves szakképzések elvégzését követően kertész, kereskedelmi értékesítő, szociális gondozó-és ápoló, gyermek-és ifjúsági felügyelő, valamint festő-mázoló-tapétázó szakma szerezhető. Az érettségire való felkészítő képzés esti tagozaton +2 év.

Felnőttképzés keretében lehetőség van festő-mázoló-tapétázó, gyermek-és ifjúsági felügyelő, valamint gazda képzéseken való részvételre 1 vagy 2 éves esti munkarendű oktatás keretében.

Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

8300 Tapolca, Móricz Zs. u.8.
Telefon: +36 (87) 411-287
E-mail: szechenyiszki@keri-tapolca.edu.hu
Web: szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu

Az iskola legfőbb célkitűzése, hogy tanulói ismerjék fel a számukra sikeres életpálya lehetőségét, és rendelkezzenek a lehetőségek kihasználásának képességével.

A klasszikus négy évfolyamos gimnáziumi képzés mellett a technikumba azokat a jelentkezőket várják, akik - érdeklődnek az informatika és távközlés, rendészet és közszolgálat és a turizmus – vendéglátás szakterületek iránt és - az érettségivel együtt egy szakmát (informatikai rendszer-és alkalmazás üzemeltető, közszolgálati technikus, szakács, pincér, turisztikai technikus) is szeretnének megszerezni, szakirányban szeretnének a felsőoktatásban továbbtanulni.

A szakképző iskolai képzéseket (épület-és szerkezetlakatos, hegesztő, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, víz-és csatornarendszer-szerelő, cukrász, pincér, szakács) azoknak ajánlják, akik minél hamarabb szeretnének elsajátítani egy szakmát, akár érettségi nélkül is.

Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola

4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9. C ép., A ép
Telefon: +36 (45) 570-062
Email: lonyay@lonyay.hu
Web: lonyay.hu

Öt évfolyamos technikumi képzésüket azoknak ajánlják, akik érdeklődnek a kereskedelem, vendéglátóipar, informatika, rendészet és közszolgálat szakterületek iránt és az érettségivel együtt egy szakmát (kereskedő és webáruházi technikus, vendégtéri szaktechnikus, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, közszolgálati technikus) is szeretnének megszerezni, szakirányban szeretnének a felsőoktatásban továbbtanulni.

Szakképző iskolai képzéseiket (kereskedelmi értékesítő /eladó/, épület- és szerkezetlakatos, hegesztő, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács, pék) azoknak ajánlják, akik három év alatt szeretnének elsajátítani egy szakmát akár érettségi nélkül is. A szakképzés után lehetőség van érettségi vagy a technikusi képzettség megszerzésére.

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

4485 Nagyhalász, Arany János u. 77.
Telefon: +36 (42) 202-205
E-mail: csuha@baptistaoktatas.hu
Web: csuha-antal.baptistaoktatas.hu

Klasszikus négy évfolyamos gimnáziumi képzésüket elsősorban a felsőfokú tanulmányokat célzó fiatalok számára ajánlják. Technikumi képzésüket azoknak ajánlják, akik az 5 év elvégzése után az érettségi bizonyítvány mellett kereskedő és webáruházi technikusi oklevelet is szeretnének szerezni.

A szakképző iskolában három év alatt gépi- és CNC forgácsoló, pék, hegesztő és ipari gépész képzettség sajátítható el. A szakképzés megszerzése után további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni.